Stretneme sa a zanalyzujeme
Vašu momentálnu situáciu
Naprojektujeme ekonomickejší
a ekologickejší návrh
Implementujeme
a zrealizujeme návrh
Kontroling a monitoring
Návrhy vs. realita
Radosť
z výsledku
Dlhodobá
spolupráca

Partneri

Kontaktujte nás

Ak máte nejaké otázky, alebo záujem o spoluprácu neváhajte nás kontaktovať!

Viac info na:
info@novart.sk

Telefonický kontakt:
+421 907 097 911