Spoločnosť Novart, s.r.o.

Naša spoločnosť už viac ako 20 rokov zabezpečuje kompletný printový servis. Vo vlastnej réžii našim klientom zabezpečujeme tlač, výrobu a dodanie všetkých druhov tlačovín a propagačných materiálov v požadovanej kvalite a rýchlosti. 

Medzi najčastejšie tlačené produkty sú letáky, časopisy, vizitky, plagáty, katalógy, publikácie ale aj propagačné bannery, citylighty a všetky ďalšie propagačné materiály, či už do interiéru alebo exteriéru. Vieme však vyhovieť aj najnáročnejším požiadavkám našich klientov.

V odpadovom hospodárstve sme začali pracovať v roku 2018, nakoľko si uvedomujeme dopad konzumného života na planétu. Do nášho tímu sme nabrali odborníkov v odpadovom hospodárstve, získali sme nových partnerov a začali pracovať na zaujímavých projektoch. Zaoberáme sa biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a jeho spracovaním na výživný kompost, ako aj všetkými druhotnými surovinami. Rovnako sa sústredíme na optimalízáciu nákladov za vyprodukované odpady, zvyšovaním miery triedenia, a teda znižovaním podielu komunálneho odpadu a celkových nákladov.

 

GreenGood
kompostéry
Odpadové
hospodárstvo
na mieru
Technológie
na drvenie
a lisovanie
Kompostovateľné
obaly

Partneri

Kontaktujte nás

Ak máte nejaké otázky, alebo záujem o spoluprácu neváhajte nás kontaktovať!

Viac info na:
info@novart.sk

Telefonický kontakt:
+421 907 097 911