Technológie na drvenie a lisovanie

Ruka v ruke s odpadovým hospodárstvom na mieru ide aj samotné spracovanie odpadu. Preto poskytujeme aj technológiu na drvenie a lisovanie. Výborným príkladom je drvič. Dajú sa v ňom rozdrviť bedničky, z ktorých vznikne štiepka, ktorá sa opätovne využije na výrobu napríklad brigiet. To isté platí i pri drvení bioobalov (bioplastov) pričom platí, že napríklad pri vyzbieranom 120l vreci bioplastov, vznikne po podrvení 4-5kg malej frakcie materiálu, ktorému sa zmenší objem len na cca 10l. Tak isto môžme ako príklad použiť rôzne typy lisov. Z 5m3 množstva plastu vieme podľa typu lisu vytvoriť až 80 ťažkú kocku a predať ju pre ďalšie zhodnotenie.

Výhody technológií na drvenie a lisovanie:

Energetická účinnosť
Zmenšenie objemu odpadu
Zhutnenie odpadu

Partneri

Kontaktujte nás

Ak máte nejaké otázky, alebo záujem o spoluprácu neváhajte nás kontaktovať!

Viac info na:
info@novart.sk

Telefonický kontakt:
+421 907 097 911